Katarzyna Kroner

radca prawny

Specjalizuję się w prawie cywilnym i gospodarczym, a także prawie medycznym. Od początku kariery zawodowej związana jestem głównie ze spółkami kapitałowymi w większości giełdowymi...
[Więcej >>>]

Sklep

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – klauzule waloryzacyjne

Katarzyna Kroner01 grudnia 2014Komentarze (0)

Ostatnio dużo pisałam na temat powiązań ustawy o wyrobach medycznych z ustawą podatkową, dzisiejszego wieczoru, poruszę temat zamówień publicznych, które również nierozłącznie związane są z tematem tego bloga.

Słyszałeś zapewne, że 19 października weszła w życie nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych. Ogólnie te zmiany, to bardzo ciekawy temat. Z czasem będę chciała przybliżyć Ci więcej regulacji objętych nowelizacją, ale dziś opowiem o jednej dotyczącej umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

A więc co nowego ?

W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy wprowadzono kategoryczny obowiązek uregulowania w nich zasad zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli będą one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Jest to jednak możliwe tylko w trzech przypadkach, zmian:

 • stawki podatku od towarów i usług,
 • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Takie regulacje w umowie możesz nazywać klauzulami waloryzacyjnymi.

Co więcej, zmiany dotyczą także zamówień powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy i zawartych na więcej niż 12 miesięcy. Każda ze stron takiej umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.

Geneza nowelizacji ?

 • W ciągu najbliższego roku w związku ze sporem Polski z Komisją Europejską, możemy spodziewać się wzrostu stawki vat na dostawy wyrobów medycznych.
 • Znamy już treść rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wiemy, że 1 stycznia wzrośnie ono do kwoty 1750 tj. o 70 zł więcej w stosunku do roku 2014.
 • Aktualnie sejm i senat kończą prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, mającą na celu zmiany oskładkowania umów cywilnoprawnych.

Idea przyświecająca zmianom wydaje się słuszna i przede wszystkim ma na celu zabezpieczenie stron długoterminowej umowy, głównie przedsiębiorców, przed ryzykami wynikającymi z przyczyn od nich niezależnych tj. określonych zmian w prawie.

Trudno jednak przewidzieć co przyniesie praktyka.

Po pierwsze, przepisy przejściowe pozwalające na negocjacje umów w toku nie są dla przedsiębiorców gwarancją zmian umowy, ponieważ zamawiający wcale nie musi zgodzić się na zmiany, w szczególności nie zrobi tego chętnie, gdy nie będą dla niego korzystne.

Po drugie, sam obowiązek zawarcia w umowie klauzul waloryzacyjnych, też nie jest rozwiązaniem wystarczającym. Bowiem to od pomysłowości prawników tworzących umowę i siły argumentów w konkretnym przypadku, będzie zależeć, czy zmiany w ogóle będą możliwe, a jeśli tak to na jakich warunkach. Jak wiesz diabeł tkwi w szczegółach. Znamy to, aż nadto w branży wyrobów medycznych.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Katarzyna Kroner

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: