Nowelizacja prawa zamówień publicznych – klauzule waloryzacyjne

Katarzyna Kroner        01 grudnia 2014        Komentarze (0)

Ostatnio dużo pisałam na temat powiązań ustawy o wyrobach medycznych z ustawą podatkową, dzisiejszego wieczoru, poruszę temat zamówień publicznych, które również nierozłącznie związane są z tematem tego bloga.

Słyszałeś zapewne, że 19 października weszła w życie nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych. Ogólnie te zmiany, to bardzo ciekawy temat. Z czasem będę chciała przybliżyć Ci więcej regulacji objętych nowelizacją, ale dziś opowiem o jednej dotyczącej umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

A więc co nowego ?

W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy wprowadzono kategoryczny obowiązek uregulowania w nich zasad zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli będą one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Jest to jednak możliwe tylko w trzech przypadkach, zmian:

  • stawki podatku od towarów i usług,
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Takie regulacje w umowie możesz nazywać klauzulami waloryzacyjnymi.

Co więcej, zmiany dotyczą także zamówień powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy i zawartych na więcej niż 12 miesięcy. Każda ze stron takiej umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.

Geneza nowelizacji ?

  • W ciągu najbliższego roku w związku ze sporem Polski z Komisją Europejską, możemy spodziewać się wzrostu stawki vat na dostawy wyrobów medycznych.
  • Znamy już treść rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wiemy, że 1 stycznia wzrośnie ono do kwoty 1750 tj. o 70 zł więcej w stosunku do roku 2014.
  • Aktualnie sejm i senat kończą prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, mającą na celu zmiany oskładkowania umów cywilnoprawnych.

Idea przyświecająca zmianom wydaje się słuszna i przede wszystkim ma na celu zabezpieczenie stron długoterminowej umowy, głównie przedsiębiorców, przed ryzykami wynikającymi z przyczyn od nich niezależnych tj. określonych zmian w prawie.

Trudno jednak przewidzieć co przyniesie praktyka.

Po pierwsze, przepisy przejściowe pozwalające na negocjacje umów w toku nie są dla przedsiębiorców gwarancją zmian umowy, ponieważ zamawiający wcale nie musi zgodzić się na zmiany, w szczególności nie zrobi tego chętnie, gdy nie będą dla niego korzystne.

Po drugie, sam obowiązek zawarcia w umowie klauzul waloryzacyjnych, też nie jest rozwiązaniem wystarczającym. Bowiem to od pomysłowości prawników tworzących umowę i siły argumentów w konkretnym przypadku, będzie zależeć, czy zmiany w ogóle będą możliwe, a jeśli tak to na jakich warunkach. Jak wiesz diabeł tkwi w szczegółach. Znamy to, aż nadto w branży wyrobów medycznych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 661 825 531e-mail: katarzyna.kroner@legalkp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem katarzyna.kroner@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: