Nomenklatura

Nazwa i kod rodzajowy z zastosowanej nomenklatury

Katarzyna Kroner        14 czerwca 2015        12 komentarzy

Wielu czytelników pyta mnie: Co to jest ta nomenklatura? Skąd ją wziąć? W formularzu zgłoszenia danych dotyczących aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych i systemów lub zestawów zabiegowych w części B dotyczącej Identyfikacji Wyrobów ( pola 2.012 i 2.013) oraz formularzu zgłoszenia danych dotyczących wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w części B, dotyczącej […]