kwiecień 2015

Uznanie produktów za wadliwe bez konieczności stwierdzenia wady w konkretnym produkcie

Katarzyna Kroner        13 kwietnia 2015        2 komentarze

Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o nowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącym odpowiedzialności za produkt wadliwy, który w środowisku producentów wyrobów medycznych wywołał niemałe poruszenie. Trybunału Sprawiedliwości wydał to orzeczenie w trybie prejudycjalnym, czyli w odpowiedzi na pytania, które zadały sądy jednego z państw członkowskich z prośbą o wykładnię prawa unijnego. Pytania zostały zadane w ramach toczących […]

Co się stanie, kiedy wytwórca nie wyznaczy autoryzowanego przedstawiciela?

Katarzyna Kroner        03 kwietnia 2015        Komentarze (0)

Pewnie jesteś w trakcie przygotowań do Świąt lub w drodze na nie, tak jak ja, właśnie pędzę A4, aby w gronie rodzinnym spędzić kilka spokojnych dni. Mam to szczęście, że kieruję mąż, więc ja mogę w tym czasie podzielić się z Tobą przemyśleniami na temat, który był przedmiotem moich rozważań w mijającym tygodniu. Nad tytułowym […]