odpowiedzialność za wrób

Uznanie produktów za wadliwe bez konieczności stwierdzenia wady w konkretnym produkcie

Katarzyna Kroner        13 kwietnia 2015        2 komentarze

Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o nowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącym odpowiedzialności za produkt wadliwy, który w środowisku producentów wyrobów medycznych wywołał niemałe poruszenie. Trybunału Sprawiedliwości wydał to orzeczenie w trybie prejudycjalnym, czyli w odpowiedzi na pytania, które zadały sądy jednego z państw członkowskich z prośbą o wykładnię prawa unijnego. Pytania zostały zadane w ramach toczących […]