Marzec 2015

Z orzecznictwa NSA, o reklamie aptek i wyrobów medycznych

Katarzyna Kroner        29 marca 2015        15 komentarzy

Nie minął jeszcze pierwszy kwartał nowego roku, a Naczelny Sąd Administracyjny wydał już kilka orzeczeń w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy. W tym zakresie linia orzecznicza Sądu jest spójna od dłuższego czasu. Opiera się na całkowitym zakazie reklamy aptek oraz placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności, w zakresie odnoszącym się do produktów […]

Zgłoszenie czy powiadomienie ?

Katarzyna Kroner        21 marca 2015        92 komentarze

Wytwórca i autoryzowany przedstawiciel dokonują zgłoszenia wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co najmniej na 14 dni przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu. Zgłoszenia, musi dokonać również podmiot prowadzący działalność w zakresie wprowadzenia do obrotu systemów lub zestawów zabiegowych, wysterylizowanych systemów lub zestawów zabiegowych lub innych wysterylizowanych wyrobów medycznych […]