Dostęp do informacji o wyrobach medycznych

Katarzyna Kroner        20 października 2016        Komentarze (1)

Drogi czytelniku, wracam po okresie przerwy do mojego bloga. Mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej i że będę mogła wrócić z nową partią artykułów, na które mam bardzo dużo pomysłów. Ale do rzeczy …

Ustawa o wyrobach medycznych daje możliwość uzyskania, z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wielu być może istotnych dla Ciebie informacji.

Wśród informacji jakie możesz uzyskać są informacje identyfikujące podmioty, które dokonały zgłoszeń wyrobów medycznych do Prezesa Urzędu Rejestracji, daty takiego zgłoszenia, a także informacji o nazwach handlowych wyrobów.

Zwróć jednak uwagę, że w związku z powyższym udostępnione mogą zostać jedynie dane pochodzące ze zgłoszeń, których dokonują wytwórcy, autoryzowani przedstawiciele i laboratoria diagnostyczne. Tym samym Prezes Urzędu nie udzieli Ci informacji na temat powiadomień dokonywanych przez importerów czy dystrybutorów.

W Urzędzie możesz też uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa wyrobów, a nawet informacje zawarte w certyfikatach zgodności oraz informacje dotyczące wydania, zmiany, uzupełnienia, zawieszenia i wycofania takich certyfikatów.

Wszystkie te informacje podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu z niewielkimi wyjątkami wskazanymi w ustawie. Na przykład prawo to podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa.

Aby uzyskać dostęp do takich informacji musisz przygotować odpowiedni wniosek. Udostępnianie informacji publicznej nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd nie umożliwiają udostępnienia w sposób i w formie wskazanej przez Ciebie.

Na koniec warto dodać, że udostępnianie informacji publicznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w takim terminie, Urząd zobowiązany jest do powiadamia Ciebie w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 661 825 531e-mail: katarzyna.kroner@legalkp.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Paweł 27 listopada, 2016 o 22:46

Szukałem właśnie zwięzłych informacji na ten temat.
No i znalazłem. 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem katarzyna.kroner@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: