Katarzyna Kroner

radca prawny

Specjalizuję się w prawie cywilnym i gospodarczym, a także prawie medycznym. Od początku kariery zawodowej związana jestem głównie ze spółkami kapitałowymi w większości giełdowymi...
[Więcej >>>]

Sklep

Rekrutacja

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner w Krakowie

poszukuje: praktykantki / praktykanta

O Kancelarii

Kancelaria zajmuje się przede wszystkim udzielaniem pomocy prawnej dla przedsiębiorców, którzy działają w branży wyrobów medycznych. Pomagamy przedsiębiorcom bezpiecznie wprowadzać wyroby medyczne na polski rynek, dbamy o zgodność wyrobów z wymaganiami prawa, nadzorujemy działania marketingowe, prowadzimy sprawy przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i zajmujemy się załatwianiem wszystkich formalności z tym związanych. Zajmujemy się też innymi sprawami tych klientów, tak żeby mogli bezpiecznie prowadzić swoje biznesy.

Dzięki temu, że skupiamy się na specjalizacji, to możemy zapewnić najwyższą jakość usług. Rozumiemy biznes i jego potrzeby. Komunikujemy się z klientami w prosty i zrozumiały sposób. Cenimy sobie uczciwość. Robimy to, ponieważ wierzymy, że rzetelne załatwienie wszystkich spraw i utrzymywanie porządku pomaga naszym klientom skupić się na biznesie oraz jest kluczem do rozwoju i dobrobytu.

Siedziba Kancelarii znajduje się w Krakowie, przy ulicy Filareckiej. Strona internetowa kancelarii: www.wyrobymedyczneokiemtemidy.pl

Zapoznanie się z informacjami poniżej jest konieczne, ponieważ znajdują się tam pytania, na które odpowiedzi są konieczne do rozpatrzenia aplikacji.

Kogo szukamy?

Szukamy studentki/studenta czwartego lub piątego roku prawa, który chciałby na początku odbyć trzymiesięczne praktyki, a później nawiązać stałą współpracę. Jesteśmy nastawieni na współpracę z osobą, która chciałaby na stałe dołączyć do zespołu.

Zależy nam na osobie, która już teraz wie, że chciałaby w przyszłości wykonywać zawód radcy prawnego.

Od początku oferujemy wynagrodzenie.

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • Na początku będziesz wykonywała/wykonywał prace pomocnicze i wdrażał się w pracę w kancelarii.
 • Głównym Twoim obowiązkiem będzie wykonywanie merytorycznej pracy na rzecz klientów (oczywiście po wcześniejszym dokładnym wytłumaczeniu i pod pełnym nadzorem).
 • Często będziesz zajmowała/zajmował się korektą dokumentów.
 • Dużą część czasu pracy zajmie Ci przeszukiwanie orzecznictwa i nauki prawa w celu znalezienia informacji.
 • Twoimi obowiązkami będą również prace administracyjne, takie jak skanowanie i kserowanie dokumentów, przygotowywanie dokumentów do druku, przygotowywanie dokumentów do wysyłki, wizyty na poczcie.
 • Nie jest wykluczone, że już w czasie praktyk do Twoich obowiązków będzie należało również dbanie o techniczną stronę marketingu (korekta artykułów na bloga, techniczne ich publikowanie, przygotowywanie infografik).
 • Zależy nam, żebyś jak najlepiej i jak najszybciej poznała/poznał prawo wyrobów medycznych, ale również pokrewne gałęzie prawa, więc dużo czasu będziesz poświęcać na edukację (szkolenia wewnętrzne oraz lekturę czasopism naukowych).

Napisz do nas, jeżeli:

 • Chciałbyś/chciałabyś specjalizować się w prawie wyrobów medycznych (90% spraw prowadzonych przez Kancelarię dotyczy wyrobów medycznych).
 • Dobrze znasz prawo cywilne – w tym przede wszystkim część ogólną oraz zobowiązania.
 • Chciałbyś/chciałabyś nauczyć się nowoczesnego marketingu w kancelarii prawnej.
 • Masz umiejętność prostego przekazywania informacji, wolisz prosty język od prawniczego żargonu.
 • Masz analityczny umysł, lubisz rozwiązywać prawnicze zagadki.
 • Nie przeraża Cię perspektywa żmudnego przeszukiwania orzecznictwa.
 • Jesteś uporządkowany/uporządkowana, lubisz żeby wszystko było na swoim miejscu.
 • Jesteś dokładny/dokładna, skrupulatny/skrupulatna, masz oko do szczegółów.
 • Chciałbyś/chciałabyś zostać radcą prawnym i już teraz szukasz kancelarii, z którą mógłbyś/mogłabyś się związać na dłużej.
 • Wiesz, co chcesz osiągnąć i masz do tego motywację.
 • Jesteś gotowy poświęcić minimum 25 godzin w tygodniu na praktyki.

Nie pisz, jeżeli:

 • Wolisz zajmować się wszystkimi dziedzinami prawa, nie widzisz potrzeby specjalizacji.
 • Czujesz, że nie zainteresuje Cię prawo wyrobów medycznych.
 • Wolisz zajmować się prawem karnym/rodzinnym/spadkami/obsługą osób fizycznych (my współpracujemy wyłącznie z przedsiębiorcami).
 • Szukasz praktyk tylko po to, żeby je odbyć.
 • Interesuję Cię tylko i wyłącznie zdalna praca.
 • Jesteś typem frontmana (poszukujemy raczej osoby, która w zaciszu gabinetu będzie wykonywała swoją pracę, czasami bardzo żmudną).
 • Wolisz artystyczny nieład od porządku.
 • Masz problemy z samodyscypliną.

Jeżeli po przeczytaniu powyższych informacji uważasz, że to ogłoszenie jest skierowane do Ciebie, to wyślij CV na adres e-mail katarzyna.kroner@legalkp.pl

Oprócz CV w treści e-maila odpowiedź nam proszę na poniższe pytania:

 • Dlaczego zdecydowałeś/zdecydowałaś się aplikować akurat do naszej kancelarii?
 • Jakie zadania najczęściej chciałbyś/chciałabyś wykonywać?
 • Jakie zadania mogą sprawić Ci największą trudność?
 • W jakich dziedzinach prawa czujesz się najsilniejszy/a? Wymień 3, kolejność ma znaczenie.
 • Czy uważasz, że w zawodzie radcy prawnego specjalizacja jest ważna? Dlaczego?
 • Ile godzin w tygodniu jesteś w stanie poświęcić na praktyki? Pamiętaj, że interesuje nas tylko praca na miejscu w kancelarii.
 • W jakich godzinach chciałbyś/chciałabyś pracować?
 • Ile chciałbyś/chciałabyś zarabiać (netto) w czasie trzymiesięcznych praktyk?
 • Ile chciałbyś/chciałabyś zarabiać (netto) po okresie praktyk?
 • Co jeszcze powinniśmy o Tobie wiedzieć?

Uwaga. Zgłoszenia nie zawierające odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania  nie będą rozpatrywane.

Jak dalej będzie wyglądał proces rekrutacji?

 • Na zgłoszenia będziemy czekać do 5 stycznia 2023 r.
 • Do 7 stycznia 2023 r. przejrzymy wszystkie ogłoszenia i skontaktujemy się z każdą osobą, która prześle nam CV oraz odpowie na wszystkie powyższe pytania.
 • W następnym etapie otrzymasz od nas zadanie próbne do wykonania. Na zadanie będziesz musiał/musiała poświęcić około 1,5 godziny. Jeżeli wiesz, że nie będziesz w stanie wykonać tego zadania, to nie wysyłaj proszę zgłoszenia – szkoda Twojego i naszego czasu.
 • Na przesłane przez Ciebie rozwiązanie zadania próbnego będziemy czekać do 11 stycznia 2023 r.
 • Następnie skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Cały proces rekrutacji chcielibyśmy zamknąć do połowy stycznia 2023 r..

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Kroner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner”, adres prowadzenia działalności to: ul. Filarecka 3 / 4, 30-110 Kraków, NIP: 649-23-15-869 [dalej: „Administrator” lub „Kancelaria”].
 • Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora lub inny podmiot przetwarzający podstawy prawnej wynikającej z RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy. Pani/Pana dane osobowe Administrator może przetwarzać w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego w Kancelarii. Przetwarzanie Pani/Pana danych w powyższym zakresie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej (w zależności od ustalonej postawy nawiązania współpracy) [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Administrator będzie miał możliwość przetwarzania danych także w tym celu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w takim zakresie będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
 • Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. W każdym takim przypadku przekazanie Pani/Pana danych nie uprawnia podmiotu będącego odbiorcą tych danych do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, takie jak sądy lub organy ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane mogą być udostępniane również dostawcom usług informatycznych, księgowych i doradczych oraz kontrahentom Administratora.
 • Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak miałoby dojść do takiego przekazania danych, Administrator poinformuje Panią/Pana o tym zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
 • Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji i nie dłużej niż trzy lata od chwili jej zakończenia (dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami) lub wygaśnięcia odrębnej zgody na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych to może ją Pani/Pan w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wpływa na ważność dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora na podstawie tej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż Administrator podczas procesu przetwarzania Pani/Panu danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej prowadzonych w ramach rekrutacji w Kancelarii. Podanie przez Panią/Pana danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji u Administratora jest dobrowolne.
 • Zawartość niniejszej informacji może być okresowo modyfikowana przez Administratora. W takim przypadku Administrator poinformuje Panią/Pana o takiej zmianie.
 • W celu skorzystania z któregokolwiek z Pani/Pana uprawnień lub aby dowiedzieć się więcej na temat szczegółów ich wykonywania, może Pani/Pan skontaktować się z nami poprzez adres email: katarzyna.kroner@legalkp.pl lub pisemnie na adres Kancelarii.