Historia pewnego sporu …

Katarzyna Kroner        15 listopada 2014        Komentarze (0)

…a konkretnie sporu Komisji Europejskiej z Rzeczpospolitą Polską, w sprawie wysokości podatku VAT na wyroby medyczne.

Jak już pisałam polska ustawa podatkowa zakłada możliwość korzystania z obniżonej 8% stawki VAT na wyroby medyczne, odmiennie natomiast reguluje zakres przedmiotowy preferencji dyrektywa.

Co z tego wynikło … Komisja Europejska zakwestionowała zakres stosowania obniżonej stawki VAT i tym samym zarzuciła Polsce nieprawidłową implementację przepisów unijnych w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostaw wyrobów medycznych. Równocześnie wezwała nasz rząd do dostosowania regulacji prawnych w tym zakresie.

Po próbie sił, w której Rząd Polski starał się przekonać Komisję Europejską, że polskie regulacje są zgodne z przepisami wspólnotowymi, a Komisja Europejska podtrzymywała swoje stanowisko, że są one jednak niezgodne i Polska jest zobowiązana je zmienić, w grudniu 2013 Komisja wniosła skargę do  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-678/13).

Czego żąda Komisja? Przede wszystkim stwierdzenia, że poprzez zastosowanie obniżonej stawki VAT Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dyrektywy w sprawie VAT … a także obciążenia Rzeczpospolitej Polskiej kosztami postępowania.

Na poparcie skargi Komisja podniosła, że Rzeczpospolita Polska stosuje obniżoną stawkę VAT do towarów, które nie mieszczą się w żadnej z kategorii towarów wymienionych w załączniku do dyrektywy. Towary te powinny zaś być opodatkowane stawką podstawową, ponieważ nie mogą zostać objęte wyjątkiem przewidzianym przez dyrektywę.

Zdaniem Komisji, sporne towary nie mogą być zakwalifikowane ani jako produkty farmaceutyczne zwykle stosowane do ochrony zdrowia, ani jako sprzęt zwykle przeznaczony do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne. Ponadto wiele kategorii towarów objętych obniżoną stawką VAT na podstawie polskich przepisów jest niejasnych lub sformułowanych nieprecyzyjnie, co uniemożliwia stwierdzenie, o jakie produkty faktycznie chodzi.

I co dalej …

Na ostateczną decyzję Trybunału choć spodziewana była jeszcze w tym roku, przyjdzie nam poczekać kolejne kilka miesięcy.

Jeżeli Trybunał orzeknie na niekorzyść Polski, Rząd będzie zobowiązany do wykonania orzeczenia i wtedy niezbędne będzie zweryfikowanie listy towarów objętych stawką preferencyjną.

Na razie możesz jednak spać spokojnie, ponieważ mimo niezgodności polskich przepisów z przepisami unijnymi, wyroby medyczne będą podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką 8% VAT, dopóki polskie przepisy o VAT nie zostaną zmienione.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 661 825 531e-mail: katarzyna.kroner@legalkp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem katarzyna.kroner@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: