Co to jest Deklaracja Zgodności i co w niej znajdziesz ?

Katarzyna Kroner        25 kwietnia 2017        4 komentarze

Ostatnio dostaję, od moich czytelników, dużo pytań w sprawie Deklaracji Zgodności. Mimo, że temat pozornie wydaje się prosty, widzę jednak, że istnieje w około niego sporo wątpliwości. Jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach. A skąpe regulacje prawne nie bardzo pomagają.

W ustawie o wyrobach medycznych możemy przeczytać, że Deklaracja Zgodności to oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi.

Należy więc przyjąć, że Deklaracja Zgodności to dokument, w którym stwierdza się, że wyrób medyczny spełnia wszystkie odpowiednie wymagania stosownych przepisów prawa. Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel posiadający swoją siedzibę w Unii ma obowiązek sporządzić i podpisać Deklarację Zgodności w ramach procedury oceny zgodności przewidzianej w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym. Sporządzając i podpisując Deklarację Zgodności, wytwórca bierze odpowiedzialność za zgodność wyrobu z przepisami.

Jeśli w odniesieniu do jednego wyrobu zastosowanie ma kilka unijnych przepisów harmonizacyjnych nakładających obowiązek wydania Deklaracji Zgodności, to wymagana jest tylko jedna Deklaracja Zgodności.

Deklaracja Zgodności powinna zawierać minimum:

 1. nazwę wyrobu lub numer identyfikujący produkt, może to być numer produktu, partii, typu lub serii;
 2. nazwę i adres wytwórcy oraz autoryzowanego przedstawiciela o ile został wyznaczony;
 3. oświadczenie, że deklaracja jest wydana na wyłączną odpowiedzialność wytwórcy;
 4. dane identyfikacyjne wyrobu umożliwiające jego identyfikowalność. Są to zasadniczo wszelkie istotne informacje opisujące produkt, uzupełniające pkt 1;
 5. informacje na temat klasyfikacji wyrobu – klasa, numer reguły, sposób oceny zgodności;
 6. wszystkie istotne unijne przepisy harmonizacyjne, które wyrób musi spełniać; przywoływane normy lub inne specyfikacje techniczne w precyzyjny, pełny i jasno zdefiniowany sposób – oznacza to, że należy wskazać wersję i/lub datę wydania normy;
 7. nazwę i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procedurze oceny zgodności oraz odniesienie do odpowiedniego certyfikatu;
 8. wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być wymagane (np. stopień, kategorię), jeśli to stosowne;
 9. miejsce i datę wydania deklaracji, może to być dowolna data po zakończeniu oceny zgodności;
 10. imię, nazwisko, podpis i stanowisko lub równoważne oznaczenie osoby upoważnionej przez wytwórcę do wystawienia deklaracji.

W związku ze zbliżającą się wielkimi krokami datą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, mogę już zapowiedzieć, że nowe przepisy bardziej szczegółowo niż dotychczasowe, uregulują zagadnienia związane z Deklaracją Zgodności, ale o tym następnym razem …

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Daniel - CRM dla medycyny 4 maja, 2017 o 13:23

  Bardzo dobre, że w końcu te jakże ważne regulacje wejdą w życie. Na pewno zwiększy to dotychczas niski poziom transparentności wyrobów medycznych.

  Odpowiedz

  Katarzyna Kroner 8 maja, 2017 o 22:27

  Tak, dokładnie.

  Odpowiedz

  Marcin 21 marca, 2019 o 08:34

  Mam pytanie – czy powyższa lista wynika z przepisów prawa, czy po prostu jest to pewien rodzaj „ideału”. Mam przy tym samym wyrobie deklarację zgodności – na której nie ma numeru certyfikatu oraz certyfikat zgodności. Czyli dokumenty nie są ze sobą powiązane. Czy to jest „normalne” zjawisko? Wyroby klasy Is.

  Odpowiedz

  Katarzyna Kroner 9 kwietnia, 2019 o 13:59

  Panie Marcinie,

  na razie lista ta nie wynika z obowiązujących przepisów prawa. To jednak się zmieni. W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które weszło już w życie, ale nie jest jeszcze stosowane, znajdzie Pan załącznik nr IV. Załącznik określa jakie informacje powinna zawierać deklaracja zgodności i w pkt. 8 znajduje się odniesienie do wydanych certyfikatów. Oba dokumenty są ze sobą powiązane i są konieczne do prawidłowego zakończenia procesu oceny zgodności wyrobu. Różnica jest taka, że certyfikat wydaje jednostka notyfikowana, a deklarację zgodności producent. Zdarza mi się spotykać deklaracje zgodności bez przywołania certyfikatu.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: