Katarzyna Kroner

radca prawny

Specjalizuję się w prawie cywilnym i gospodarczym, a także prawie medycznym. Od początku kariery zawodowej związana jestem głównie ze spółkami kapitałowymi w większości giełdowymi...
[Więcej >>>]

Sklep

Co to jest Deklaracja Zgodności i co w niej znajdziesz?

Katarzyna Kroner25 kwietnia 20176 komentarzy

Ostatnio dostaję, od moich czytelników, dużo pytań w sprawie Deklaracji Zgodności. Mimo, że temat pozornie wydaje się prosty, widzę jednak, że istnieje w około niego sporo wątpliwości. Jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach. A skąpe regulacje prawne nie bardzo pomagają.

W ustawie o wyrobach medycznych możemy przeczytać, że Deklaracja Zgodności to oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi.

Deklaracja Zgodności

Co to jest Deklaracja Zgodności?

Należy więc przyjąć, że Deklaracja Zgodności to dokument, w którym stwierdza się, że wyrób medyczny spełnia wszystkie odpowiednie wymagania stosownych przepisów prawa.

Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel posiadający swoją siedzibę w Unii ma obowiązek sporządzić i podpisać Deklarację Zgodności w ramach procedury oceny zgodności przewidzianej w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.

Sporządzając i podpisując Deklarację Zgodności, wytwórca bierze odpowiedzialność za zgodność wyrobu z przepisami.

Jeśli w odniesieniu do jednego wyrobu zastosowanie ma kilka unijnych przepisów harmonizacyjnych nakładających obowiązek wydania Deklaracji Zgodności, to wymagana jest tylko jedna Deklaracja Zgodności.

Co znajduje się w Deklaracji zgodności?

Deklaracja Zgodności powinna zawierać minimum:

 1. nazwę wyrobu lub numer identyfikujący produkt, może to być numer produktu, partii, typu lub serii
 2. nazwę i adres wytwórcy oraz autoryzowanego przedstawiciela o ile został wyznaczony
 3. oświadczenie, że deklaracja jest wydana na wyłączną odpowiedzialność wytwórcy
 4. dane identyfikacyjne wyrobu umożliwiające jego identyfikowalność. Są to zasadniczo wszelkie istotne informacje opisujące produkt, uzupełniające pkt 1
 5. informacje na temat klasyfikacji wyrobu – klasa, numer reguły, sposób oceny zgodności
 6. wszystkie istotne unijne przepisy harmonizacyjne, które wyrób musi spełniać; przywoływane normy lub inne specyfikacje techniczne w precyzyjny, pełny i jasno zdefiniowany sposób – oznacza to, że należy wskazać wersję i/lub datę wydania normy
 7. nazwę i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procedurze oceny zgodności oraz odniesienie do odpowiedniego certyfikatu
 8. wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być wymagane (np. stopień, kategorię), jeśli to stosowne
 9. miejsce i datę wydania deklaracji, może to być dowolna data po zakończeniu oceny zgodności
 10. imię, nazwisko, podpis i stanowisko lub równoważne oznaczenie osoby upoważnionej przez wytwórcę do wystawienia deklaracji.

W związku ze zbliżającą się wielkimi krokami datą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, mogę już zapowiedzieć, że nowe przepisy bardziej szczegółowo niż dotychczasowe, uregulują zagadnienia związane z Deklaracją Zgodności, ale o tym następnym razem…

Katarzyna Kroner
radca prawny

Photo by Tetiana SHYSHKINA on Unsplash

***

Co to jest wyrób medyczny?

Każdy podmiot, zanim rozpocznie działalność związaną z wyrobami medycznymi, musi odpowiedzieć na pytanie o fundamentalnym znaczeniu – czy produkt, którym chce prowadzić wyrób, jest w ogóle wyrobem medycznym?

Pozornie zagadnienie to wydaje się niezbyt skomplikowane – wystarczy przecież sięgnąć do definicji pojęcia „wyrób medyczny” i dokonać oceny [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Katarzyna Kroner

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Daniel - CRM dla medycyny 4 maja, 2017 o 13:23

  Bardzo dobre, że w końcu te jakże ważne regulacje wejdą w życie. Na pewno zwiększy to dotychczas niski poziom transparentności wyrobów medycznych.

  Odpowiedz

  Katarzyna Kroner 8 maja, 2017 o 22:27

  Tak, dokładnie.

  Odpowiedz

  Marcin 21 marca, 2019 o 08:34

  Mam pytanie – czy powyższa lista wynika z przepisów prawa, czy po prostu jest to pewien rodzaj „ideału”. Mam przy tym samym wyrobie deklarację zgodności – na której nie ma numeru certyfikatu oraz certyfikat zgodności. Czyli dokumenty nie są ze sobą powiązane. Czy to jest „normalne” zjawisko? Wyroby klasy Is.

  Odpowiedz

  Katarzyna Kroner 9 kwietnia, 2019 o 13:59

  Panie Marcinie,

  na razie lista ta nie wynika z obowiązujących przepisów prawa. To jednak się zmieni. W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które weszło już w życie, ale nie jest jeszcze stosowane, znajdzie Pan załącznik nr IV. Załącznik określa jakie informacje powinna zawierać deklaracja zgodności i w pkt. 8 znajduje się odniesienie do wydanych certyfikatów. Oba dokumenty są ze sobą powiązane i są konieczne do prawidłowego zakończenia procesu oceny zgodności wyrobu. Różnica jest taka, że certyfikat wydaje jednostka notyfikowana, a deklarację zgodności producent. Zdarza mi się spotykać deklaracje zgodności bez przywołania certyfikatu.

  Odpowiedz

  Marek 15 grudnia, 2022 o 10:35

  Czy deklaracja zgodności jest wystawiona 1 raz dla danego wyrobu medycznego konkretnego producenta?
  Czy też mogą być sytuacje, że np następna seria ma inną deklarację zgodności?

  Jak w aptece dostanę od hurtowni deklarację zgodności przy dostawie np. konkretnych strzykawek to przy następnej dostawie tych samych strzykawek mam prośić ponownie o deklarację zgodności?

  Odpowiedz

  Katarzyna Kroner 15 stycznia, 2023 o 16:16

  Odpowiadając na pierwsze pytanie – co do zasady dla każdego wyrobu deklaracja zgodności powinna zostać wystawiona tylko jeden raz. Zdarzają się jedna takie sytuacje, kiedy dla jednego wyrobu było wystawionych kilka deklaracji – tak stanie się np. wtedy, gdy wystawiona deklaracja zgodności straciła ważność albo jak zaistniała konieczność zastąpienia deklaracji zgodności wystawionej na podstawie dyrektywy deklaracją zgodności wystawioną w oparciu o MDR.
  Co więcej, mogę sobie wyobrazić sytuację, że deklaracje zgodności będzie wystawiana na serię, a nie na wyrób jako taki. Zależy to całkowicie od producenta. Wówczas, jeśli w deklaracji zgodności została wskazana konkretna seria – oznacza to, że deklaracja dotyczy wyłącznie tej serii; jeśli natomiast w deklaracji zgodności wskazana jest ogólna nazwa wyrobu – deklaracja odnosi się do wyrobu jako takiego (obejmuje więc swoim zakresem wszystkie serie wyrobu).
  Jeśli chodzi o konieczność każdorazowego odbioru deklaracji zgodności, to ze swojej strony rekomendowałabym proszenie hurtowi o dołączanie aktualnych deklaracji zgodności do faktur. Zawsze istnieje możliwość, że w międzyczasie nastąpi zmiana deklaracji zgodności, o której nie będą Państwo wiedzieć. Otrzymywanie deklaracji przy każdej dostawie umożliwi również realizację obowiązku nałożonego przez MDR, tj. konieczność sprawdzenia, czy dla wyrobu medycznego została sporządzona deklaracja zgodności.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kroner w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: