odpowiedzialność za wrób

Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o nowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącym odpowiedzialności za produkt wadliwy, który w środowisku producentów wyrobów medycznych wywołał niemałe poruszenie. Trybunału Sprawiedliwości wydał to orzeczenie w trybie prejudycjalnym, czyli w odpowiedzi na pytania, które zadały sądy jednego z państw członkowskich z prośbą o wykładnię prawa unijnego. Pytania zostały zadane w ramach toczących […]